Olemme nyt osa Coronariaa. Tutustu muihin palveluihimme tästä.
Asiakaspalvelu
010 271 2930

Hoitava kiintymys - terapeuttinen vanhemmuus -täydennyskoulutus alkaa elokuussa 2017 Pohjois-Savossa.

Ryhmämalli on suunniteltu tueksi sijais- ja adoptiovanhemmille sekä hoitajille ja vanhemmille, joiden hoitamat lapset ovat kokeneet traumoja ja kiintymyksen ongelmia. Ryhmän tavoite on lisätä ymmärrystä lasta kohtaan, tutkia keinoja soveltaa ymmärrystä vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä lisätä vanhempien taitoja ja itseluottamusta.

Ryhmämalli pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan ja kiintymyskeskeiseen vuorovaikutusterapiamalliin. Perustana on Daniel Hughesin työ vanhempien ja kiintymyspulmista kärsivien lasten kanssa.

Ryhmän tavoitteena on  

 • Lisätä aikuisen ymmärrystä lasta kohtaan
 • Tutkia keinoja soveltaa kiintymyssuhdeymmärrystä vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen
 • Lisätä vanhempien taitoja ja itseluottamusta

Hoitava kiintymys – terapeuttinen vanhemmuus - ryhmämalli koostuu kolmesta kuuden tapaamisen moduulista:   

 • Moduuli 1 syksyllä 2017 tarjoaa johdannon terapeuttiseen vanhemmuuteen sekä ymmärrystä kiintymyssuhdeteoriasta ja kiintymysmalleista. Erityisesti korostetaan vanhemman kykyä pitää mieli mielessä, jotta vanhempi oppii tunnistamaan omia sisäisiä kokemuksiaan seuraavissa kahdessa moduulissa.

  • Ensimmäisen moduuli kokoontuu: 
  • Ke 30.8.2017 klo 9-11
  • Ke 13.9.2017 klo 9-11
  • Ke 27.9.2017 klo 9-11
  • Ke 11.10.2017 klo 9-11
  • Ke 1.11.2017 klo 9-11
  • Ke 15.11.2017 klo 9-11
  • Kokoontumiset ovat Yrityskeskus Innocumissa, S1-rakennus, 3. kerros, osoite: Isoharjantie 6, Siilinjärvi

 • Moduulissa 2 talvella 2017 - 2018 esitellään vanhemmuuden talomalli ja tarjotaan ohjausta kuinka vanhempi voi auttaa lasta kokemaan perheen turvallisena perustana. Lisäksi vanhempia rohkaistaan huolehtimaan itsestään ja omasta jaksamisestaan, mikä on tärkeä osa lapsen turvallisuudentunteen rakentumista.
 • Moduulissa 3 keväällä 2018 vanhemmuuden talomallin tutkimista tutkimista jatketaan sen pohjalta, kuinka vanhemmat voivat rakentaa suhdetta lapseen ja samalla hallita hänen käyttäytymistään.  Vanhemman ja lapsen välistä yhteyttä korostetaan ennen käyttäytymisen korjaamista. Tällä tavalla lapsen luottamus ja turvallisuudentunne kasvavat.

Ryhmään otetaan 12 osallistujaa, jotka haastatellaan ennen ryhmän aloitusta. Osallistujilta odotetaan sitoutumista työskentelyyn kukin moduuli kerrallaan. 

Ryhmän ohjaajina ovat Merja Hirvonen, psykologi ja psykoterapeutti Tietotaito Group Suomi OY:stä sekä Tuija Anttila-Raitanen, sijaisvanhempi ja perhehoidon koordinaattori Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksiköstä.