Olemme nyt osa Coronariaa. Tutustu muihin palveluihimme tästä.
Asiakaspalvelu
010 271 2930 tietotaito@coronaria.fi

Lastensuojelun osaava kumppani

Lastensuojelun ja sijaishuollon tuki

Tietotaito tarjoaa vankkaa osaamista lastensuojelun ja sijaishuollon tueksi. Erikoisalueitamme ovat esimerkiksi kiintymyssuhteisiin painottunut terapiatyö, vuorovaikutushoidot, neuropsykologia, traumatyö ja terapeuttisen vanhemmuuden tukeminen.

Työmuotoihimme kuuluvat muun muassa:

 • tukitoimien suunnittelu yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa, kun valmistellaan lapsen sijoitusta tai kotiutusta
 • lapsen kuuleminen ja psyykkisen tilanteen arviointi
 • lastensuojelun verkostodialogit
 • perhesijoituksen tuki kiintymyssuhteen näkökulmasta
 • sijaisvanhempien työnohjaus yksilöllisesti tai ryhmässä
 • ryhmäohjaus sijaisvanhemmille ja perhekotien ohjaajille
 • ryhmäohjaus sijaissisaruksille
 • vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia DDP
 • sijoitettujen lasten kehityksen arviointi ja tukimuotojen suunnittelu
 • neuropsykologiset tutkimukset ja kuntoutukset sijoitetuille lapsille
 • biologisen vanhemman psykoterapeuttinen tuki ja hoito
 • koulutukset kaikille sijaishuollon toimijoille
 • työnohjaus ja konsultaatio lastensuojelun ja sijaishuollon toimijoille