Olemme nyt osa Coronariaa. Tutustu muihin palveluihimme tästä.
Asiakaspalvelu
010 271 2930 tietotaito@coronaria.fi

Helpoiten sen voi selvittää kysymällä!

Etätyö haastaa niin meitä työntekijöitä kuin esimiehiäkin uusiin ulottuvuuksiin työporukan hyvän yhteishengen ja vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi. Lue mitä työ- ja organisaatiopsykologimme Juha Minkkinen kirjoittaa aiheesta blogissaan.

”The Future isn`t what it used to be”

Muutosten normaaliin kulkuun tuli uusi suurempi voima, jonka vaikutukset tulevat muuttamaan työn tekemisen rakenteita niillä aloilla, joilla etätyön tekeminen on mahdollista. Työn tuunaaminen on aloitettu pakon edessä, mutta se on myös mahdollisuus työpaikan käytäntöjen uusintamiseen.

Tiimihengen sekä yhteisöllisyyden tunteen ylläpitoon ja vahvistamiseen liittyvät toimet ovat uuden arjen johtajuuden haasteita. Jatkuvan yhteisen tilannekuvan ylläpitämiseen kannattaa miettiä omalle työpaikalle toimivimmat rakenteet. Yllättävät muutokset ja linjaukset aina valtion johdon taholta luovat turbulenssia, jossa yhteinen tilannekuva oman tiimin joustovalmiudesta ja suunnitelmallisesta tekemisestä on jatkuvan liikkeessä johtamisen sekä etäjohtamisen kohteena.

Yksilötasolla kokonaiskuormituksen havainnoinnilla on merkitystä yhteisön toimintakyvyn näkökulmasta. Työn haasteiden ohella on kiinnitettävä erityistä huomiota elämäntilanteiden haasteiden vaikutukseen. Ihmiset kertovat eri tavoin jaksamiseen liittyvistä pulmista ja toimintakyvyn ”heikkojen signaalien” tunnistaminen voi olla etätyössä vaikeaa.

Eri ihmiset kokevat tarvitsevansa palautetta ja tukea omalle toiminnalleen. Esimiehen on hyvä tarkentaa näkemyksiään kunkin työntekijän kohdalla tarvittavista keskusteluista. 

Helpoiten sen voi selvittää kysymällä.

Yksilöllisten itseohjautuvuustaitojen huomiointi ja tuen tarpeen arviointi yksilöittäin luo tukea niin jaksamiselle, kuin tuloksellisuudellekin. Kun tunnereaktiot ohjaavat omia reaktiotapojamme, niin ne myös voivat tulla korostuneemmin esiin silloin, kun arkinen yhteistyömme on muuttunut. Asioiden reflektointi yhdessä on tärkeää yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa.

Kuinka toimia esille nousevien vuorovaikutushaasteiden kanssa. Etäviestiminen ja korostuneesti asioihin liittyvä viestintä ovat omiaan mahdollistamaan näkemyseroja. Kun olemme samassa tilassa, on helpompi reagoida toisen henkilön kokonaisviestintään. Puhuvat päät (tai nimikirjaimet näytöllä) eivät välitä läheskään yhtä paljon informaatiota, kuin tapaaminen. Tähän on tärkeää kiinnittää huomiota esimiestyössä ja miettiä itselle luontaiset tavat toimia laadukkaan vuorovaikutuksen edistäjänä, jotta tapaamme myös persoonallisella tasolla.

Esimiehille on tarjolla myös sparrauspalveluita, joiden avulla voi jäsentää omaa toimintatapaansa ja hakea ratkaisuja pulmatilanteisiin. Työelämän kehittämisen asiantuntijat ovat käytössäsi Coronaria Tietotaidolla.

 

 

Juha Minkkinen
työ-ja organisaatiopsykologi
Esittely →

Juha Minkkinen