Olemme nyt osa Coronariaa. Tutustu muihin palveluihimme tästä.
Asiakaspalvelu
010 271 2930 tietotaito@coronaria.fi

Kun muisti tai työkyky huolestuttaa

Muisti ja työkyky

Iän karttuessa muistin toiminta alkaa monesti huolestuttaa ihmistä itseään, läheisiä tai työtovereita. Muistin heikentyminen haittaa monin tavoin työelämää ja arkea.

Ongelmien taustalla voi olla neurologisia tai psyykkisiä syitä. Neuropsykologisessa muistitutkimuksessa selvitetään, voisiko kyse olla varsinaisesta muistisairaudesta. Muita syitä ongelmiin saattavat olla esimerkiksi keskittymisvaikeudet, masennus, ylikuormittuminen tai stressi. Tutkimuksen perusteella annetaan hoito- ja toimenpidesuosituksia tai ohjataan asiakas tarvittaessa eteenpäin lääketieteelliseen arviointiin.

Ihminen on työkykyinen, kun hänen voimavaransa vastaavat työn vaatimuksia. Professori Juhani Ilmarinen on verrannut työkykyä taloon: työkykytalo toimii ja pysyy pystyssä, kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan. Näitä kerroksia ovat terveys ja toimintakyky, osaaminen, arvot, asenteet ja motivaatio, johtaminen, työyhteisö ja työolot.

Talon kaikkia kerroksia tulee kehittää jatkuvasti. Tavoitteena on kerrosten yhteensopivuuden turvaaminen ihmisen ja työn muuttuessa. Yksilö on luonnollisesti päävastuussa omista voimavaroistaan. Työnantaja ja esimies ovat puolestaan päävastuussa talon neljännestä kerroksesta: työstä ja työoloista.