Olemme nyt osa Coronariaa. Tutustu muihin palveluihimme tästä.
Asiakaspalvelu
010 271 2930 tietotaito@coronaria.fi

DDP® vahvistaa kiintymyssuhdetta

DDP-vuorovaikutusterapia

Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia DDP on hoitomalli, jonka tavoitteena on syventää vanhemman ja lapsen keskinäistä kiintymystä, vuorovaikutusta ja luottamusta. Menetelmässä katsotaan niin sanotusti pinnan alle: lapsen käyttäytymistä ohjaaviin havaintoihin, tunteisiin ja motiiveihin. Lapsen käyttäytymis- ja vuorovaikutuspulmia pyritään ymmärtämään hänen varhaisesta kokemusmaailmastaan käsin.

Terapia toteutetaan yhteistapaamisissa, joihin lapsi osallistuu yhdessä vanhempansa tai muun lähiaikuisen kanssa. Keskiössä ovat arjen tapahtumat, ihmissuhteet, ilot ja surut.

Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia tukee kotona tehtävää harjoittelua. Tavoitteena on helpottaa arjen sujumista ja vanhemmuutta. Parhaimmillaan niin kutsuttu terapeuttinen vanhemmuus luo ymmärtävän, hyväksyvän, uteliaan ja empaattisen suhteen lapseen. Pulmatilanteissa aikuinen kiinnittää huomionsa lapsen toimintaan, ei tähän itseensä. ”Se mitä teit, oli väärin. Mutta sinä olet hyvä.” Häpeä ja syyllisyys erotetaan näin toisistaan.

DDP perustuu Daniel Hughesin kehittämään, kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvaan menetelmään. Alun perin se on kehitetty traumatisoituneille sijais- ja adoptiolapsille, jotka ovat kokeneet vakavia puutteita varhaisessa turvallisuudentunteen kehittymisessä. Lisäksi DDP soveltuu monenlaiseen perhe- ja yksilöterapeuttiseen työhön, jossa pääpaino on kiintymyssuhteiden tukemisessa.

Hoito suunnitellaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Usein kannattaa varautua vuoden tai kahden mittaiseen työskentelyyn. Toisinaan vanhempien omat tapaamiset ovat tarpeen. Sijaishuollon sosiaalityöntekijät ovat hoidon tärkeitä kumppaneita. Myös lapsen arkiympäristö päivähoidossa tai koulussa huomioidaan työskentelyssä.