Olemme nyt osa Coronariaa. Tutustu muihin palveluihimme tästä.
Asiakaspalvelu
010 271 2930 tietotaito@coronaria.fi

Uusia näkökulmia parisuhteeseen

Pariterapia

Pariterapiaan hakeudutaan yleensä, kun keskustelu kotona ei onnistu ja tarvitaan ulkopuolisen ammattilaisen apua. Pariterapiassa tavoitteena on puolisoiden välisen yhteyden vahvistaminen siten, että kumpikin voi kokea tulevansa kuulluksi, ymmärretyksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi. Pariterapia tarjoaa pariskunnille mahdollisuuden pohtia suhdettaan uusista näkökulmista ja löytää ratkaisuja ristiriitatilanteisiin.

Psykoterapeutti kartoittaa tilannetta ja tekee yhteisen suunnitelman työskentelystä ja tavoitteista. Yleensä tapaamiset kestävät 1,5 tuntia kerrallaan, ja niitä pidetään 2-4 viikon välein. Pariterapian kesto vaihtelee muutamasta käynnistä yli vuoden prosessiin.

Terapiassa päästään usein uudella tavalla kosketuksiin omien ja kumppanin tunteiden kanssa. Parit oppivat uutta niin omista kuin toisenkin tarpeista ja toiveista. Samoin pyritään löytämään yhä toimivampia vuorovaikutuskeinoja yhteisen elämän helpottamiseksi.

Terapeutti ei neuvo, pitäisikö parin erota vai jatkaa yhdessä. Hänen tehtävänsä on auttaa paria löytämään omia ajatuksiaan ja ratkaisujaan.