Olemme nyt osa Coronariaa. Tutustu muihin palveluihimme tästä.
Asiakaspalvelu
010 271 2930 tietotaito@coronaria.fi

Theraplay vahvistaa lapsen ja huoltajan suhdetta

Theraplay-vuorovaikutusterapia

Theraplay on vuorovaikutuksellinen ja leikkisä lyhytterapia. Menetelmä vahvistaa lapsen ja aikuisen kiintymyssuhdetta sekä lapsen tervettä itsetuntoa ja kykyä toimia sosiaalisissa suhteissa.

Hoidossa mallinnetaan aktiivista ja läheistä vuorovaikutusta, jollainen syntyy luonnostaan vauvan ja vanhemman terveessä suhteessa. Näin lapselle välittyy kokemus merkityksellisyydestä, arvokkuudesta ja rakastettuna olemisesta.

Theraplayssa aikuinen johdattaa vuorovaikutusta lapsen sanattomien viestien ja aloitteiden pohjalta. Fyysinen läheisyys ja hoiva tarjoavat lapselle mielihyvää ja viestittävät kehon merkityksellisyyttä. Yhteys rakentuu iloisen ja yllätyksellisen leikkisyyden avulla. Lapsi saa kokemuksia onnistumisesta ja omien rajojen ylittämisestä.

Theraplay soveltuu terapiamuodoksi, kun lapsella on esimerkiksi

  • erilaisia varhaisvaiheen kehitysongelmia, kuten syömis- ja unihäiriöitä
  • vuorovaikutushäiriöitä
  • emotionaalisia häiriöitä
  • ongelmia käyttäytymisen säätelyssä ja hallinnassa
  • vaikeita traumaperäisiä sopeutumishäiriöitä ja kiintymyssuhdeongelmia


Theraplayssa sekä lapsella että vanhemmilla on oma terapeuttinsa. Toisinaan sama työntekijä voi olla molemmissa rooleissa. Lyhytterapiaan kuuluu tyypillisesti 10‒20 käyntikertaa. Mahdolliset myöhemmät seurantakäynnit voidaan pitää kolmen kuukauden, puolen vuoden ja vuoden kuluttua. Istunnot videoidaan.

Terapia alkaa lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen arvioimisesta. Tämän perusteella terapialle asetetaan tavoitteet yhdessä vanhemman, muun huoltajan tai lähettävän tahon kanssa. Lähettävä taho saattaa olla esimerkiksi sairaala tai lastensuojelu, mutta terapiaan voi hakeutua myös oma-aloitteisesti. Theraplay-terapiaan voi saada kunnan maksusitoumuksen tai perhe voi maksaa terapian itse.