VALJASTA HUKATTU TYÖYHTEISÖN POTENTIAALI HYÖTYKÄYTTÖÖN

Jokaisessa työyhteisössä on aika-ajoin ristiriitoja, konflikteja tai häiriökäyttäytymistä, mutta onko kykyä ja/tai halua ratkaista haasteellinen tilanne? Ilman tarvittavia toimenpiteitä työyhteisön toiminta on tehotonta, myös kustannusten näkökulmasta. Lisäksi saatetaan hukata työyhteisön arvokasta potentiaalia.


LUOTTAMUS ORGANISAATION MENESTYSTEKIJÄNÄ

Työyhteisössä esiintyvät tunteet vaikuttavat työyhteisön toimintaan ja työn tuottavuuteen - tähän olemme päätyneet kollegoiden kesken keskustellen. Työyhteisön toimivuuden taustalla huomaamme toistuvasti erityisesti kaksi erilaista tunnetta.  

TIEDÄTKÖ MITÄ ONGELMIEN MATON ALLE LAKAISU MAKSAA?

Onnistuminen tai epäonnistuminen johtamistyössä riippuu suoraan siitä, miten henkilöstö saadaan mukaan muutokseen. Jokaisen työntekijän täytyy ymmärtää ja sisäistää muuttuneiden tavoitteiden merkitys omassa työssään. Mikäli johto ei tiedä tai ymmärrä henkilöstönsä sitoutumisen esteitä, tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta ja lasku tästä voi olla hyvinkin suuri.