Paula Rokka

psykologi, psykoterapeutti (YET), kouluttajapsykoterapeutti (HY, HPY), työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija

 

Toiminta-alueet: lähityö Kuopio ja lähialueet Pohjois-Savossa, etänä koko Suomi

 

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi, (saksa)

 

Kotisivut: www.paularokka.info

Puhelinnumero: +358505336075

Sähköposti: paula.rokka@gmail.com

 

Palvelut:

työnohjaus (yksilöt, ryhmät, työyhteisöt, esimiesten työnohjaus, kriisityönohjaus, tilannetyönohjaus, psykoterapian työnohjaus)

työyhteisösovittelu

aikuisten psykoanalyyttinen/psykodynaaminen psykoterapia,

psykodynaaminen lyhytpsykoterapia

psykoanalyyttisen psykoterapian kouluttaminen

 

KOULUTUKSET:

Psykologian maisteri, Jyväskylän yliopisto 1993

Ylemmän erityistason 4-vuotinen psykoanalyyttisesti suuntautunut yksilöpsykoterapiakoulutus, Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys ry 2000 - 2004

Psykoterapeutti 2008 Valvira

Psykodynaamisen lyhytpsykoterapian koulutus, Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys ry 2008

Moniammatillinen työnohjaajakoulutus 60 op, Kuopion yliopistollisen sairaalan Koulutus- ja kehittämispalvelut 2009 – 2012

Työyhteisösovittelun erityisosaajakoulutus 30 op, Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 2014

Aikuisten psykoanalyyttinen yksilöterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2016 – 2020

Helsingin psykoterapiayhdistyksen kouluttajakoulutus 2023 - 2024

 

TYÖKOKEMUS:

Toimin vuodesta 1993 alkaen psykologina Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian avohoidossa. Julkisen sektorin terveydenhuolto on siten minulle tuttu työskentelyalue liki 30 vuoden ajalta.  Osa-aikaisena yrittäjänä työskentelin vuodesta 2011 alkaen ja päätoimisena olen ollut vuodesta 2021 alkaen. Sekä virkatyössäni että yrittäjänä olen toteuttanut yksilöpsykoterapioita, yksilö-, ryhmä-, esimies- ja yhteisötyönohjauksia sekä toiminut erilaisissa tiimeissä ja työryhmissä psykologian alan, psykoterapian ja työnohjausten asiantuntijana. Työnohjauksia olen tehnyt sekä somaattisessa että psykiatrisessa terveydenhuollossa erilaisissa työyksiköissä ja kasvatus- ja opetussektorilla sekä sittemmin myös valtakunnallisesti toimivan nuorten etsivän nettityön työryhmässä, etsivässä nuorisotyössä, nuorisotoimessa, erilaisissa lastensuojeluyksiköissä, poliisiorganisaatossa ja vankilassa. Toimin myös psykoterapian alalla sekä työnohjaajana että kouluttajana. Toteutan myös psykoterapian työnohjausta. Työyhteisösovittelu puolestaan on erityismenetelmä työyhteisöjen konfliktitilanteisiin.

 

Sekä psykoterapeuttina että työnohjaajana olen kiinnostunut ilmiöistä ja niiden kanssa työskentelystä. Kehityksen ja kasvun psykologia on minulle tärkeä tausta-ajatus. Se luotaa läpi kaiken työskentelyni.

 

”Turvallisessa, arvostavassa ja luottamuksellisessa (työ)ilmapiirissä meistä jokainen kasvaa yhä enemmän omaksi aidoksi itsekseen.”